SHOW SIDEBAR
Our Values
สําหรับเรา Nomad เป็นมากกว่าชื่อแบรนด์ มันเป็นวิธีการเป็นปรัชญาการออกแบบชุมชนและอื่น ๆ อีกมากมาย จากแนวคิดเดียว - สายชาร์จที่เรียบง่ายและพกพาสะดวกเป็นพิเศษ - เราได้สร้างเครื่องมือทั้งหมดสําหรับคนเร่ร่อนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างทางค่านิยมหลักบางอย่างที่รวมชุมชน Nomad ทั้งหมดเข้าด้วยกันได้กําหนดทุกสิ่งที่เราทํา เราให้ความสําคัญกับความมีไหวพริบแสวงหาการผจญภัยและการใช้ชีวิตในขณะนี้ เราเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเทียบเท่ากับดาบในศตวรรษที่ 21: เครื่องมือที่ทุกคนสามารถควงและเปลี่ยนแปลงโลกได้ ดังนั้นเราจึงสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนของคุณอยู่ที่นั่นเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ