รวมคําถามที่พบบ่อยคําตอบ #3

สินค้าที่ส่งคืนภายใน14วันนับจากวันที่จัดส่งเดิมในสภาพเดียวกับสภาพใหม่จะเป็น มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหรือเครดิตร้านค้า การคืนเงินจะถูกเรียกเก็บกลับไปที่รูปแบบเดิมของการชำระเงินที่ใช้ สำหรับการซื้อ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบค่าจัดส่งเมื่อส่งคืนและค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมการจัดการของ การซื้อต้นฉบับไม่สามารถคืนเงินได้