รวมแท็บผลิตภัณฑ์ HTML ที่กําหนดเอง

ความสูง: 180 ซม. - 5 ฟุต 11 นิ้ว
หน้าอก: 83 ซม. - 32 นิ้ว
เอว: 57 ซม. - 22 นิ้ว
สะโพก: 88 ซม. - 35 ซม.
ขนาดรองเท้า: 39 - 6

หมายเหตุ: คุณสามารถกําหนดค่าแท็บที่ไม่ซ้ํากันต่อผลิตภัณฑ์