สายไฟต่อ

$16.00

File Upload *

Drag and drop files orBrowse

Supported file types: .jpg, .png, .gif

PRODUCT INFORMATION
PRODUCT INFORMATION

หมายเหตุสําคัญ: ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จ SlimQ ที่จําหน่ายในปี 2020 และ 2021 หากคุณไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบกับเราก่อนตัดสินใจซื้อ


สายไฟต่อพ่วงนี้เข้ากันได้กับ SlimQ GaN Chargers ที่มีอัตราพลังงาน 30W, 65W, 100W และ 150W อย่างไรก็ตามมันเข้ากันไม่ได้กับเครื่องชาร์จ 240W และ 330W

สายไฟมีความยาว 6 ฟุต / 1.8m และมีไว้สําหรับใช้ในร่ม มีปลั๊กตัวผู้ 2 พินของสหรัฐอเมริกาที่ปลายด้านหนึ่งและขั้วต่อแบบคลิปออนที่สามารถต่อเข้ากับที่ชาร์จ SlimQ ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติ:
สายไฟต่อนี้มาพร้อมกับปลั๊กมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา แต่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ระหว่างประเทศ SlimQ เพื่อรองรับปลั๊กในประเทศต่างๆ เช่น UK, AU, DE/KR, EU


สายไฟต่อ

สายไฟต่อ

$16.00